text/url url s profilom
Redundancia:   Veľkosť:   Email:

Čítanie diakritiky

QR kód môže obsahovať iba ASCII znaky. To znamená že v kóde môžu byť iba znaky, ktoré sú na anglickej klávesnici. Žiadnu diakritiku do kódu nedostanete. Kód takisto nemôže obsahovať príkazy ako sú SHIFT, CTRL alebo ALT. Stlačenie klávesnice ENTER sa dá naprogramovať na samotnej čítačke. Znamená to, že po prečítaní QR kódu čítačkou sa na konci znaku stlačí ENTER. To môže byť príkaz pre systém prepnúť na ďalšie políčko alebo spracovať vložené dáta. Takýmto spôsobom sa dajú kontrolovať vstupenky, kedy po prečítaní kódu sa automaticky overí platnosť lístka a zároveň sa systém nastaví na prečítanie ďalšieho lístka.

Zobrazovanie diakritiky

Oveľa častejším problémom je, že sa v prečítanom QR kóde zobrazia rôzne znaky s diakritikou, ako napríklad ľčžáíý. Toto je spôsobené tým, že máte prepnutú lokálnu klávesnicu. Čítačka však nie je prepnutá (lepšie povedané nedá sa prepnúť) a imituje stlačenie príslušného tlačidla ale na anglickej klávesnici. Takže ak v QR kóde je "8", tak čítačka simuluje stlačenie tlačidla 8, čo však zobrazí písmeno "á".

Riešenie problému s diakritikou

Najjednoduchšie riešenie je také, že keď budete čítať QR kód, tak si prepnete anglickú klávesnicu. Toto však môže byť otravné a môže do systému vniesť pomerne veľa chýb. V takomto prípade vieme pre vás pripraviť aplikáciu, ktorá bude automaticky prepisovať kódy z čítačky do správneho tvaru aj za podmienky, že máte prepnutú regionálnu klávesnicu. Náročnosť takejto aplikácie závisí od toho, do akého programu zapisujete dáta.

Máte otázky?
Zaujímavé vizitky

1. qrcode.sk/q/yeKpa - 5668 návštev
2. qrcode.sk/q/HGBtj - 4105 návštev
3. qrcode.sk/q/vupuW - 3614 návštev
4. qrcode.sk/q/GrvOj - 3302 návštev
5. qrcode.sk/q/EPYZA - 3241 návštev