text/url url s profilom
Redundancia:   Veľkosť:   Email:

Termokamery

Automatické termokamery predstavujú novú generáciu termokamier, ktoré boli určené len na snímanie teploty povrchu na zobrazenom objekte a jeho premenu na farebný obraz. Toto fungovalo ako ručné termokamery zvyčajne pištoľového typu s malou obrazovkou na zadnej strane.

Automatické termokamery

Búrlivý rozvoj automatických termokamier nastal po šíriacich sa hrozbách vírusových epidémií. Vo východnej Ázii to bol SARS, ktorý v roku 2015 predstavoval hrozbu pre ľudí a v súčasnosti je to COVID19, ktorý je rozšírený po celom svete. Automatické termokamery nahrádzajú ručnú kontrolu teploty, ako sme boli zvyknutí hlavne na letiskách a iných dôležitých administratívnych miestach. Automatické termokamery zvyčajne obsahujú 2 kamery, ktoré sú vzájomne synchronizované. pričom jedna sníma skutočný farebný obraz a druhá obraz v infračervenom spektre.

Reálna kamera má zabudovaný SW pre rozoznávanie tvárí a dokáže urobiť digitálny otlačok tváre. Infrakamera meria len teplotu ľudského tela, aby sa zistila anomália. (Teplota sa meria zvyčajne v rozsahu 36,5°C až 37,5°C). Každé zvýšenie teploty aktivuje alarm, čím upozorní obsluhu na nevhodného návštevníka.

Ukážky termokamier

Uchytenie termokamery na stole alebo zariadení

Termokamera s meraním teploty a rozpoznávaním tváre

Praktické inštalácie termokamier

Ukážky použitia termokamier

Rozpoznanie tváre aj pri použití rúška

Praktická ukážka funkcie termokamery s rozpoznávaním tváre

Rozpoznanie telesnej teploty

Rozpoznanie zvýšenej telesnej teploty s použitím termokamery

Máte otázky?
Zaujímavé vizitky

1. qrcode.sk/q/yeKpa - 5668 návštev
2. qrcode.sk/q/HGBtj - 4105 návštev
3. qrcode.sk/q/vupuW - 3614 návštev
4. qrcode.sk/q/GrvOj - 3302 návštev
5. qrcode.sk/q/EPYZA - 3241 návštev